Nátěry na ochranu staveb

Každý rok na celém světě vzniká množství nových větrných elektráren, tunelů a mostů z betonu, oceli a kompozitních materiálů. Při avizované životnosti zařízení kolem 30 let je třeba na ochranu proti korozi, působení povětrnostních vlivů a nečistot klást vysoké nároky. Vysoce jakostní ochranný nátěr je nutným předpokladem pro vysokou kvalitu a odolnost zařízení, mimo jiné i pěkný vzhled.


novatic® se již před delší dobou a velmi intenzivně zapojil do procesu vývoje nátěrových hmot určených pro větrné elektrárny, tunely a mosty.  Výsledkem je paleta produktů vhodných pro všechny způsoby použití, zahrnující vodou ředitelné nátěrové hmoty, laky se sníženým obsahem rozpouštědel, bez rozpouštědel a laky obsahující rozpouštědla, na trh uváděné  pod názvy aquatic a solvatic.


Neustálý vývoj nových produktů a vylepšování stávajících produktů jsou zárukou vynikající kvality a ekologičnosti našich výrobků.