novatic® kokybė

Visos novatic grupės gamyklos Vokietijoje ir kitose šalyse yra sertifikuotos pagal DIN EN ISO 9001.

Gamykla Drezdene yra sertifikuota pagal DIN EN ISO 14001. Šis sertifikatas užtikrina kelių susietų procesų planavimą ir grafiką.

Visi produkcijos kiekiai ir partijos patenka į reguliuojamus procesus, kurie užtikrina aukštos kokybės produktus ir klientų keliamus kokybės standartus.

Mūsų partnerystė yra patvirtinama kiekvieną kartą, kai klientai atlieka mūsų produktų sertifikavimą. Mes nuolat gauname A-lygio tiekėjo statusą.

Kokybės užtikrinimo priemonės

  • Skaidrūs ir patikimi visų sričių, ypaš gamybos, procesai
  • Galimų produktų savybių patikimumo patikra pagal klientų pageidavimą
  • Visų darbuotojų patirtis įtraukiama į nuolatinį veiklos rezultatų optimizavimą
  • Reikalavimų derinimas mūsų tiekėjams – tai užtikrina, kad būtų pasitelktos naujausios technologijos
  • Nuolatinis gamybos procesų gerinimas
  • Informacija apie turimus sertifikatus Drezdeno ir Halės gamyklose galima rasti čia.
  • Nuo 1994 metų novatic® turi TÜV sertifikatą, remiantis ISO 9001 standartu
  • Pastovios aukštos kokybės užtikrinimas yra pasiekiamas vadovaujantis visapusišku kokybės valdymu
  • novatic® dangų medžiagų kūrimas, gamyba ir pardavimai yra nuolat sertifikuojami TÜV, ISO 9001 Dresden, ISO 14001 Dresden
  • Sertifikatas, remiantis ISO 9001, gamyklai Halėje: ISO 9001 Halle