Od osnivanja Fabrika boja Drezden novatic GmbH & Co. KG,1990. godine inovacija je pokretačka snaga za razvoj i uspeh. To se nije promijenilo ni do danas! novatic® grupa sprovodi intenzivne istraživačke aktivnosti, razvoj i testiranje do serijske proizvodnje različitih boja i premaza na lokacijama u Drezdenu i Moskvi.

Osim unutrašnjeg razvoja, postoji i intenzivna saradnja sa institucijama i stručnim odborima.

Novatic® grupa podržava aktivnu razvojnu saradnju sa privatnim i državnim kompanijama i institucijama.

Patenti proteklih godina:

  • Specijalni dvoslojni dupleks premazni sistem, primenjen u obliku gita i 2C-PUR-pokrivnog vodenog sloja na betonu. Termo-hemijska reaktivnost / sušenje između 2C kit i 2C-PUR-gornjeg sloja, debljina niskog suvog filma max. 120 μm, ekstremno nizak sadržaj organskih rastvarača i zaštitni period više od 15 godina su posebnosti ovog nisko-budžetnog sistema.
    • Sandwich-protection sistem za betonske površine kula za vetrenjace.
  • Specijalni dvoslojni premazni sistem, primijenjen u obliku gita i 2C-Polyaspartic-pokrivni premaz na betonu. Termo-hemijska reaktivnost / sušenje između 2C git i 2C-poliaspartik-pokrivni premaz i debljina niskog suvog filma od max. 150 μm su posebnosti ovog nisko-budžetnog sistema. Bez obzira na ove specifičnosti, može se garantovati zaštitni period više od 15 godina.
    • Specijalni 3-slojni kompozitni sloj, koji se primjenjuje u postupku laminiranja, sastoji se od 2C-epoksidnog tkiva, tkanina od staklenih vlakana i 2C-PUR-vodenog pokrovnog premaza. Posebnost ovog sistema je termo-hemijska (reaktivnost / sušenje između lepka 2C-epoksidnog tkiva i vodenog rastvora 2C-PUR-pokrovnog premaza.