Sistem premaza za prenos električne energije

Garantovana dugoročna zaštita

Svetska promena / prilagođavanje energetskih resursa i njihova upotreba dovodi do neophodnog transporta energije. Sa mnogim projektima u skorijoj prošlosti, koji imaju životni ciklus proizvoda od 25 godina, efikasnost zaštitnog premaza može biti kritičan faktor. Štaviše, potražnja za smanjenjem broja ciklusa remonta sa procenom ukupnih troškova ovih struktura od presudnog je značaja.

novatic® ima vodeću ulogu u specifikaciji i isporuci različitih rešenja za premaze za energetske jarbole i transformatore. Naši sistemi za premazivanje visokih performansi mogu trajati više od 25 godina, na energetskim jarbolima koji su tretirani u fabrici, prije nego što se javi potreba za novi premaz.

Izbor rešenja za premaz često zahteva široko razumevanje i razmatranje određenog broja faktora, uključujući stanje strukture, moguće mehaničku ili hemijsku stabilnost i izloženost UV zračenju. Naša iskusna tehnička podrška je dostupna u bilo kom trenutku i osigurava da se odgovarajući premaz primeni u zadatim uslovima.

Proizvodi za prenos električne energije

Više od 10 miliona. m² pokrivnog premaza

• Visok čvrsti sadržaj

• Koristi se u svim klimatskim zonama

• Može se koristiti za OEM i za prepravke
• Izvrsna zaštita od vremenskih uslova

  • Jednostavna aplikacija I sa raspršivačem i sa valjkom
PG50

SOLVATIC PG50/51

Više od 10 miliona. m² pokrivnog premaza
• Visok čvrsti sadržaj
• Moguce u svim klimatskim zonama
• Korisno za OEM i za popravke
• Odlična zaštita os svih vremenskih prilika
• Jednostavna aplikacija I sa raspršivačem i sa valjkom

 

PD77

SOLVATIC PD77/78