novatic® sistemi za vetrenjače

Svake godine se gradi mnogo vetrenjača od betona, čelika i kompozita. Uz duži vek trajanja proizvoda, preko 30 godina, visoki su i zahtevi za zaštitu od korozije, vremenskih uslova i ostalih uticaja.

U ovom poslovnom segmentu, zaštitni i dekorativni sloj predstavlja osnovni zahtev da se obezbedi visoka dostupnost, a time i visoka efikasnost, a takođe i optički privlačan izgled konstrukcija.

novatic® se već odavno i intenzivno bavio razvojem sistema premaza za vetrenjače. Rezultat je asortiman proizvoda rastvorljivih u vodi, redukovanih rastvarača, bez rastvarača i sistemima za premazivanje zasnovanih na rastvaračima pod imenima aquatic i solvatic, koji su dizajnirani za sve oblasti aplikacija.

Poboljšanje kvaliteta i ekološke kompatibilnosti naših proizvoda garantuje se kontinuiranim novim i daljim razvojem

Priozvodi za vetrenjače

Epoxy 3K sistem!

• Na bazi vode
• Nizak sadržaj VOC
• Superiorna adhezija betona
• Vidljivo trajanje nanosa
• Koristi se kao 3K kit sa cementom

AQUATIC BG70

Elastičan i izdržljiv!

• Na bazi vode
• Nizak sadržaj VOC
• Premazivanje betona do 0,5 mm
• Koristi se kao jednoslojni i kao pokreivni premaz
• Aplikazija raspršivačem ili valjkom

AQUATIC AD90